Giờ mở cửa Công viên Châu Á Đà Nẵng?

Công viên Châu Á Đà Nẵng mở cửa lúc 15h30′ đến 22h30′ từ Thứ 2 đến Chủ Nhật