Combo công viên Châu Á (vé Asia Park + Buffet tối)

(0)

Núi Thần Tài – Gói Dưỡng tuệ phát thụ (Vé vào cổng sau 14h)

(0)

Núi Thần Tài – Gói Phổ thông (Vé vào cổng)

(0)

Núi Thần Tài – Gói Tích lộc (Vé + Buffet)

(0)

Vé cáp treo Bà Nà Hills + Buffet trưa

(0)